algoritma

Algoritma

Bu Bölüm'de size Algoritma Nedir, ne işe yarar, nerelerde kullanırız, akış diagramları, algoritma çeşitleri ve algoritmaları kurmamızı sağlayan temel yapıları anlatmaya çalışacağız.

Bölüme Ulaşmak İçin

Programlama

ne-nedir

Ne Nedir?

Ne Nedir de edindiğimiz kişisel deneyimlerimizden yaptığımız çıkarımlar doğrultusunda öğrendiğimiz sizden daha önce karşılaşığtımız "Ya bu ne demek ?" sorularını cevaplandırdığımız bir bölüm oluşturmak istedik...

Bölüme Ulaşmak İçin